Welkom op de website van Jacques Janssen

Ik heb deze website gemaakt om tijdens mijn emeritaat in de lucht te blijven. Voor een deel zal ik mijn activiteiten voortzetten, voor een deel zal ik nieuwe activiteiten ontwikkelen en andere accenten aanbrengen. Ik zal blijven publiceren en lezingen geven over de psychologische wortels van religie en cultuur. Het accent ligt daarbij, sinds mijn inaugurele rede (2002) op een herbronning van de psychologische studie van de religieuze ervaring in de trant van William James. In een publicatie in STREVEN (2007) wordt die benadering geillustreerd. Daarnaast heb ik me toenemend geinteresseerd, voorlopig in zeer kritische zin, voor de mogelijkheid om via een experimentele benadering en met behulp van recent ontwikkelde techieken (fMRI, EEG) een beter zicht te krijgen op de religieuze ervaring. Deze benadering staat ook centraal in het onderzoeksbleid dat de sectie die na mijn emeritaat (27 maart 2009) voortzet. Mijn afscheidsrede (27 maart 2009) geeft mijn meest recente visie. Bij die gelegenheid hebben vrienden een boek samengesteld dat mijn godsdienstpsychologische publikaties vanuit hun werk illusteert. Er zijn nog ebnkele exemplaren (gratis) beshikbaar. Zie rond mijn afscheid ook interview Radboud Magazine, maart 2009. Mijn afscheid was druk bezocht en de hartelijkheid van zeer velen heeft ons diep getroffen. Het was een overgetelijke, feestelijke dag die nog weken narinkelde en tenslotte op 29 april koninklijk beklonken werd. Ik mag terugzien in grote tevredenheid, maar zie nog een mooie toekomst voor me.

Meer dan voorheen ga ik me toeleggen om de bestudering van de Divina Commedia van Dante Alighieri. In 1999 verscheen bij de SUN mijn vertaling van Dantes hel. In de komende jaren hoop ik Purgatorium en Paradijs te vertalen. De afgelopen jaren heb ik diverse lezingen gegeven over Dante en zijn Komedie, op de universiteit (HOVO en honoursprogramma) en voor een breed publiek. Ook heb ik samen met Ike Cialona meerdere reizen georganiseerd door het Italiaanse land op zoek naar Dantes voetsporen. Zie voor nadere informatie over de stand van zaken van de vertaling, reizen en lezingen de sectie Dante. Zie ook een kort artikeltje over het INFERNO van Dan Brown: het zit vol fouten, ik betwijfel of hij het gelezen heeft, hij heeft er weinig van begrepen. Kortom: sloppy research, a hoax.

Mijn leven lang, in afwisellende intensiteit, heb ik me geinteresseerd voor het Gregoriaans als Europees erfgoed en als bron van christelijke spiritualiteit. Sinds de oprichting ben ik voorzitter van Schola Cantorum Karolus Magnus die in 2008 zijn vierde lustrum vierde. Voor de informatie over de schola zie de website. Ik heb een kleine, mij dierbare publikatie over het gregoriaans. In de toekomst hoop er meer tijd voor te vinden. Inmiddels ben ik bezig een geschiedenis van het gregoriaans te schrijven, bedoeld voor een breed publiek. Voor een korte samenvatting: zie de rubriek gregoriaans publicaties

De website is ingedeeld naar de drie onderwerpen (Psychologie en Religie, Divina Commedia, Gregoriaans) die mijn aandacht blijven houden. Voor elk van de drie zijn ter plekke voorbeelden van lezingen toegevoegd.

Powered by WordPress with a theme based on Borja Fernandez' Pool theme. Design by Twan Goosen.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^