Publicaties Dante

Buskens Huet: “Dante is onafgebroken blijven voortleven. Er bestaat geen tweede voorbeeld van een Middeleeuws werk in de landstaal, hetwelk tegelijk zoo beroemd of zoo populair geworden is en zoo weinig verouderd is”

Vertaling

Dante Alighieri. Mijn Komedie. Deel I- Hel. (oktober 1999). Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Jacques Janssen. Nijmegen: SUN (350 pp.) Gedeeltelijk te lezen via Google Books

De vertaling is goed ontvangen. Met hier en daar kritische opmerkingen. De mooiste kritiek kwam tijdens een Dante avond met collega-vertalers in de .. in Amsterdam. Mijn vertaling zou te grof zijn en stijlsprongen bevatten. Dat zijn namelijk precies de bewoordingen waarin Dantes tekst in de humanistentijd bekritiseerd werd

• Goethe (550e sterfdag): ‘weerzinwekkende, vaak afschuwelkijke grofheid’

• Chateaubriand: ‘slechte smaak’;

• Leonardo Bruni (Dialogi): “impure language”; “lack of Latinity”; “his shortcomings as a stylist, his linguistic impropriety and vulgarity” (Cesare 19)

• “Pietro Bembo (1470-1547) viewed Dante as too extreme and excessive, especially in his use of a base language and his pushing of the outer limits of this language. Dante’s choice of words, according to Bembo, was unsuitable because he confused styles and linguistic registers and because he was indiscriminate in his writing” (Prose della volgar lingua). Hel XI,44: biscazza àconsuma/disperde

Ortego y Gasset:

• “Ik stel me een vertaling voor (…) die geen literaire zwier nastreeft, maar die heel duidelijk is, al zal die duidelijkheid een overvloed aan voetnoten vereisen”

• “Een vertaling is geen fraai literair werk maar een vrij vervelend apparaat dat de lezer verplaatst in de arme drommel [Dante] die [700] jaar geleden op zijn manier zijn best deed zich op het levensvlak staande te houden”

Voor enkele recencies:

• Thomas Verbogt (Het Parool 13-12-1999): ”Het resultaat getuigt van hartstocht. De vertaling ademt, is van deze tijd, is meeslepend en betoverend en voortdurend heel dicht bij. Ik ben zeer onder de indruk. Bij de slotregels voelde ik ontroering”

• Ronald de Rooy (Trouw 8-1-1999): “Dit boek mag niet ontbreken in de collecties van Dante-liefhebbers, maar (…) het wachten is nog steeds op een meer correcte en meer poëtische vertaling”

• Siem Eikelenboom: Hervormd Nederland 20 januari 2001: “Persoonlijk echter kies ik voor de Sun-uitgave in de vertaling van Jacques Janssen…Janssens taalgebruik heeft een directheid en helderheid die wat mij betreft Dantes taalgebruik qua zeggingskracht het best benadert”.

• Anna Marie Rietberg: Vrienden van het Gymnasium maart 2001: “Janssen heeft kans gezien zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk tekst te blijven… Er is een prachtige en buitengewoon leesbare tekst ontstaan waarvan de inhoud aanzienlijk beter te bevatten is dan dat soms in vertaalde poëzie het geval is” ..”een prachtige complete Dante uitgave”.

Boek vergelijking van vertalingen

Het boek behoorde in 2000 tot de best verzorgde boeken. Zie Best verzorgde boeken / Best book designs. Stichting de best verzorgde boeken, Amsterdam, 22-25.

Artikelen, bijdragen aan boeken

Janssen, J. (1997). Het vertalen van de Divina Commedia. Proces en product. In D. van Speybroeck (Ed.), Gérard Garouste en zijn Commedia (pp. 38-45). Nijmegen: Uitgave Studium Generale KU Nijmegen.

Janssen, J. (2000). De amateur als Dante-specialist. De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur, 21 (3), 19-25.

Janssen, J. (2000). Dantes Divina commedia. In: De Goddelijke komedie, reis door Fort Asperen.

Janssen, J. (2000). Een goddelijke komedie. Muziek & woord, 26, 45-46.

Janssen, J (2001). Illuminare necesse est. Het eeuwenlang verluchten van Dantes Divina Commedia. In J. Hudig, Dantes Divina commedia in 111 pastels (pp. 13-18). Amsterdam: De Wereldbibliotheek.

Janssen, J. (2002). De amateur als Dante-specialist. Groniek. Historisch tijdschrift 158/159 (36), 213-220.

Janssen, J. (2008). De Commedia van Dante Alighieri in La Commedia van Louis Andriessen. In: Louis Andriessen La Commedia. De Nederlandse Opera, Amsterdam 2008, 20-32. Diverse vertalingen vanaf p. 58.

Janssen, J. (2008). Dante Alighieri en de muziek. Vriendenbulletin vrienden van de nederlandse opera, 5, 20-24.

Lezing over vertalen!!

Janssen, J. (2014) INFERNO Dan Brown en Dante

Powered by WordPress with a theme based on Borja Fernandez' Pool theme. Design by Twan Goosen.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^