Publicaties psychologie

In deze literatuurlijst heb ik ook substantiële publicaties in kranten en vaktijdschriften vermeld. Ik heb het altijd belangrijk gevonden de resultaten en inzichten die uit onderzoek verkregen zijn uit te dragen naar een breder publiek. Het publiceren in het Nederlands blijft voor mij van groot belang. Ik heb daar altijd veel plezier aan beleefd, ook toen het in het nieuwe publicatiebeleid – dat internationale, Engelstalige artikelen voorop stelt – Nebensache werd.

De meeste publicaties zijn in pdf-vorm te raadplegen. U klikt daartoe op de blauwe tekst. Bij enkele buitenlandse publicaties is de printfunctie wegens copywrite problemen onderdrukt.

 

Boeken (auteur)

Bij boeken wordt wat de pdf tekst betreft, volstaan met de inhoudsopgave. In sommige gevallen gaat het om bundeling van reeds verschenen artikelen. In dat geval wordt naar niet eerder verschenen hoofdstukken in pdf verwezen.

Janssen, J., & Voestermans, P. (1978). De vergruisde universiteit. Een cultuurpsychologisch onderzoek naar voorbije en actuele ontwikkelingen in de Nijmeegse studentenbeweging. Meppel: Krips, dissertatie (650 pp.).

Hagendoorn, A., & Janssen, J. (1983). Rechtsomkeer, rechtsextreme opvattingen bij leerlingen van middelbare scholen. Baarn: Ambo (223 pp.).

Janssen, J., & Voestermans, P. (1984). Studenten in beweging. Politiek, universiteit en student. Baarn: Ambo (382 pp.).

Janssen, J. (1994). Jeugdcultuur, een actuele geschiedenis. Utrecht: de Tijdstroom (269 pp.).

Borg, ter M., Geest van der J. & J.Janssen (1997) Op zoek naar hoop. Over genezing, magie en religie. Nijmegen: KSGV (83 pp.).

Janssen. J. (1998). Nederland als religieuze proeftuin. Nijmegen: KSGV (109 pp.).

Here we are now, entertain us. De zin van hedendaagse jeugdcultuur (pp. 26-41)

De terugkeer van God in de psychologie. Het voordeel van illusie (pp. 61-71)

Alma, H., Janssen, J., Van Lier, J., Miedema, S., Van Spaendock, J. (2000) Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs  Nijmegen: KSGV (87 pp.).

Janssen. J. (2007) Religie in Nederland: kiezen of delen? Tilburg KSGV (142 pp.)

Boeken (editor)

Janssen, J. (Ed.) (1990). Fortmann, H. Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur 1962-1970. Baarn: Ambo (141 pp.).

Janssen, J., Uden, M. van, & Ven, J. van der (Eds.) (1998). Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur aangeboden aan Jan van der Lans. Nijmegen: KSGV.

Janssen, J. A. P. J., & Vugt, J. P. A. van (Eds.) (2006). Brein en bewustzijn: gedachtesprongen tussen hersenen en mensbeeld. Budel: DAMON.

Wetenschappelijke artikelen, bijdragen aan boeken

Berger, W., & Janssen, J. (1979). Om het herstel van de religieuze ervaring. Han Fortmann, DUX en de godsdienstpsychologie. Jeugd en samenleving, 9 (7/8), 564-588.

Berger, W., & Janssen, J. (1979). Over het herstel van de religieuze ervaring. Han Fortmann, DUX en de godsdienstpsychologie. In Tussen jeugdzorg en jeugdaanpak (pp. 110-124). Baarn: Ambo.

Janssen, J. (1979). Tien jaar wijzer. De studentenbeweging tussen ‘toen’ en ‘toekomst’. Jeugd en samenleving, 9 (9), 735-755.

Janssen, J. (1980). Bewogen beweging: de studentenbeweging, meer verleden dan toekomst? In J. Thurlings e.a. (Eds.), Institutie en beweging (pp. 182-234). Deventer: Van Loghum Slaterus.

Berger, W., & Janssen, J. (1980). De katholieken en hun psychologie. In Bernardus kardinaal Alfrink e.a. (Eds.), De identiteit van katholieke wetenschapsmensen (pp. 25-41). Baarn: Ambo.

Berger, W., & Janssen, J. (1980). De katholieken en hun psychologie . Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 35 (8), 451-465.

Janssen, J. Voestermans., P. (1980). Teksten uit ‘De vergruisde universiteit’. In J. Lammers, P. Biemans, & A. Bertrand (Eds.), Vaardigheidscursus data-analyse (pp. 1-32). Nijmegen: Instituut Toegepaste Sociologie.

Janssen, J., & Voestermans, P. (1980). Student en politiek in Nederland. Sociale Wetenschappen, 23 (1), 42-67.

Janssen, J. (1981). Theoloog waarschuwt katholiek Nederland voor de laatste maal. Praktische Theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 8 (1), 47-53.

Janssen, J., & Voestermans, P. (1981). Students and politics in the Netherlands. The Netherlands Journal of Sociology, 17, 49-72.

Hagendoorn, A., Janssen, J., & Voestermans, P. (1981). The festival of nar-cissism. Een kritische beschouwing over en naar aanleiding van ‘The culture of narcissism’ van Cristopher Lash. Jeugd en samenleving, 11 (3), 176-198.

Janssen, J. (1982). Onhoudbare jeugd in Paradiso. Verslag van een congres. Jeugd en samenleving, 12 (4) (themanummer van redactieteam ‘Jeugd en samenleving’).

Janssen, J. (1982). Alle waardevolle mensen zijn broeders, het racisme als intellectuele traditie. Jeugd en samenleving, 12 (8/9), 551-581.

Janssen, J. (1982). Een wissel op rechts, een onderzoek bij HAVO en VWO leerlingen. Jeugd en samenleving, 12 (12), 787-799.

Berger, W., & Janssen, J. (1983). De katholieken en hun psychologie. In W. Berger (Ed.), Zielzorger vandaag (pp. 185-201). Kampen: Kok.

Janssen, J. (1984). Functie en betekenis van studentenorganisaties. Jeugd en samenleving, 14 (1), 38-49.

Hagendoorn, L. & Janssen, J. (1984) Rechtsomkeer, rechts-extreme opvattingen bij leerlingen van middelbare scholen. In Politieke socialisatie. Papers voor de workshop politieke socialisatie op het politicologenetmaal 1984. Nederlandse kring voor wetenschap der politiek., 41-70.

Janssen, J. (1985). Jongeren in Nederland: veranderde oriëntatie. In H. Gerritsma (Ed.), Vredesonderwijs, opvattingen en ervaringen (pp. 173-177). Utrecht: Vredesopbouw.

Janssen, J. (1986). Lezersonderzoek. Jeugd en samenleving, 16 (2), 38-49.

Hagendoorn, A., & Janssen, J. (1986). Right-wing views among Dutch secondary school pupils. The Netherlands Journal of Sociology, 22 (1), 87-96.

Janssen, J. (1986). Generatieconflict en jongerenprotest. In J. van Ginneken & R. Kouijzer (Eds.), Politieke psychologie, inleiding en overzicht (pp. 58-64). Samsom reeks psychologie en samenleving. Alphen aan de Rijn: Samsom.

Janssen, J. (1987). Jeugdkleding als totemcultuur. Jeugd en samenleving, 17 (5), 259-291.

Janssen, J. (1988). De jeugd, de toekomst en de religie. Een analyse op basis van recent onderzoek. Jeugd en samenleving, 18 (7/8), 407-427.

Janssen, J. (1989). Delinquentie als ‘crime de passage’: een jongensprobleem. Jeugd en samenleving, 19 (2/3), 114-128.

Janssen, J. (1989). The limits of correlation. The importance of methodological issues in recent research about youth and religion. In J. van der Lans & J. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (pp. 164-171). Nijmegen.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1989). A computerized analysis of the praying of modern youth. In J. van der Lans & J. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (pp. 172-180). Nijmegen.

Zondag, H., Derks, F., Lans, J. van der, & Janssen, J. (1989). Interpretation of religious language as an indication of religious attitude: The discriminating power of the L.A.M.-scale. In J. van der Lans & J. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (pp. 361-367). Nijmegen.

Janssen, J., Derks, F., & Giels, B. van (1989). Apelles post tabulam. Studenten en oudstudenten over hun opleiding. NIP-cahier 1. Amsterdam: NIP.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1989). Praying practices. Journal of Empirical Theology, 2 (2), 28-39.

Janssen, J. (1990). Getal en geval: Kwaliteit en kwantiteit in jeugdonderzoek (1). Jeugd en samenleving, 20 (1), 3-16.

Janssen, J. (1990). Getal en geval: Kwaliteit en kwantiteit in jeugdonderzoek (2). Jeugd en samenleving, 20 (2), 67-82.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1990). A Content Analysis of the Praying Practices of Dutch Youth. Journal for the Scientific Study of Religion, 29 (1), 99-107.

Janssen, J. (1990). Onder emancipatoren. Han Fortmanns godsdienstpsychologie in een culturele context. In J. Janssen (Ed.), Han Fortmann. Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur 1962-1970 (pp. 9-33). Baarn: Ambo.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1990). Praying as an individualised ritual. In H.-G. Heimbrock & H. Boudewijnse (Eds.), Current studies on rituals. Perspectives for the psychology of religion (pp. 71-87). Amsterdam /Atlanta: Rodopi.

Janssen, J. (1991).Studentencultuur: The return of the repressed. De opkomst, ondergang en terugkeer van het studentenleven. Rekenschap. Humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, 38 (1), 12-24.

Janssen, J. (1991). Emile Durkheim als cultuurpsycholoog. In A. Felling & J. Peters (Eds.), Cultuur en sociale wetenschappen. Beschouwingen en empirische studies (pp. 69-91). Nijmegen: ITS.

Hart, J. de, & Janssen, J. (1991). De betekenis van jeugdstijlen voor de politieke meningsvorming van jongeren. Sociologische Gids, 38 (3), 372-397.

Hart, J. de, & Janssen, J. (1991). Tussen pakket en zelfbouwpakket. Jongeren en levensbeschouwing. Brabantia. Tijdschrift voor kunst en cultuur, 39 (2), 23-25.

Janssen, J., & Hart, J. de (1991). Jeugdcultuur: Een kind van haar tijd. Inleiding en perspectief. Jeugd en samenleving, 21 (2/3), 68-85.

Janssen, J., & Prins, M. (1991). Jeugdsubculturen binnenste buiten. Een onderzoek naar homologie in jeugdsubculturen. Jeugd en samenleving, 21 (2/3), 194-213.

Dommelen, J. van, Lans, J. van der, & Janssen, J. (1991). Verzet tegen de kernbewapening: Individuele verschillen. In R. Meertens, A. Buunk, & R. van der Vlist (Eds.), Sociale psychologie en voorlichting en maatschappelijke problemen (pp. 120-133). Den Haag: VUGA.

Hart, J. de, & Janssen, J. (1992). New Age als paracultuur. De betrokkenheid van jongeren bij alternatieve levensbeschouwelijke stromingen zoals New Age. Voorwerk. Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, 9 (1), 14-23.

Janssen, J. (1992). Jeugdcultuur, identiteit en organisatie. Jeugd en samenleving, 22 (9), 501-520.

Hart. J. de, & Janssen, J. (1993). Jongeren en politiek. In A. Dieleman, F. van der Linden, & A. Perreijn (Eds.), Jeugd in meervoud. Theorieën, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren (pp. 340-350). Utrecht: de Tijdstroom.

Janssen, J., & Hart, de J. (1993). Religie en levensbeschouwing. In A. Dieleman, F. van der Linden, & A. Perreijn (Eds.), Jeugd in meervoud. Theorieën, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren (pp. 326-339). Utrecht: de Tijdstroom.

Janssen, J. (1993). Waar vinden we een nieuw fundament? Bulletin. Tijdschrift voor documentatie van en bezinning op het christelijk onderwijs, 21 (3), 2-10.

Janssen, J. (1993). Cultuur. Tijdschrift Jeugdonderzoek, 6 (4), 10-13.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1993). A Content Analysis of the Praying Practices of Dutch Youth. In M. Hestenes (Ed.), A medley of practical theology (pp. 364-376). Pretoria: University of South Africa.

Janssen, J. (1994). Jeugd, zingeving en matigheid: een complexe paradox. In G. Schippers & J. van der Ven (Eds.), Niet bij gebruik alleen. Voorlichting over alcohol en drugs in het perspectief van zingeving (pp. 40-59). Kampen: Uitgeverij Kok.

*Janssen, J., Hart, J. de, & Gerardts, M. (1994). Images of God in adolescence. The International Journal for the Psychology of Religion, 4 (2), 105-123.

Hart, J. de, Janssen, J. (1994). De betekenis van jeugdstijlen voor de politieke meningsvorming van jongeren. In J. de Hart, Jongeren na de middelbare school (pp. 128-152). Kampen: Uitgeverij Kok.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1994). Gebedspraktijken van jongeren. In J. de Hart, Jongeren na de middelbare school (pp. 149-163). Kampen: Uitgeverij Kok.

Welten, V., & Janssen, J. (1994). Teksttabel. Handleiding en computerprogramma. Nijmegen: vakgroep Cultuur- en Godsdienstpsychologie.

Janssen, J (1994). De overleving van de cultuur en godsdienstpsychologie: een kwestie van terror management.

Janssen, J. (1995). Pesten en jeugdcultuur. Comenius, wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en cultuur, 15 (1), 38-52.

Janssen, J. (1995). Hedendaagse jeugdcultuur. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 63 (6), 533-544.

Janssen, J. (1996). Postmoderne bedevaart. Jomanda’s healing service te Tiel. Psychologie en Maatschappij, 20 (2), 177-189.

Janssen, J. (1996). Studentencultuur: de toekomst van het verleden. In Het onderwijs meester (pp. 17-28). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Janssen, J. (1996). Nederland als religieuze proeftuin. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 63 (9), 771-786.

Janssen, J., Baerveldt, C., & Spille, H. (1996). Wetten, praktische bezwaren en weemoedigheid. Een onderzoek naar mobiliteitsverhinderende factoren onder Duitse en Nederlandse jongeren. In K. Renckstorf & N. Bergmans (Eds.), Nederlanders en Duitsers. Perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindingen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van ‘Kultur- und Kulturrraumforschung’ (pp. 43-56). Ubbergen: Uitgeverij Tandem Felix.

*Janssen, J., & Verheggen, T. (1997). The Double Center of Gravity in Durkheim’s Symbol Theory: Bringing the Symbolism of the Body Back In. Sociological Theory, 15 (3), 294-306.

Janssen, J. (1997). ‘Maar verlos ons van den kwade’. De omgang met het kwaad: magie of psychologie? In M. ter Borg, S. van der Geest, & J. Janssen (Eds.), Op zoek naar hoop. Over genezing, magie en religie (pp. 59-83). Nijmegen: KSGV.

Lambert, Y., Voyé, L., Barz, H., Bogensberger, H., Bréchon, P., Dobbelaere, K., Haag, M., Janssen, J., Riis, O., & Tomasi, L. (1997). Les croyances de jeunes Européens. In R. Campiche (Ed.), Cultures des jeunes et religions en Europe (pp. 97-166). Parijs: Les éditions du Cerf.

Prins, M., Janssen, J., & Hutsebaut, D. (1997). Universitaire culturen in Vlaanderen en Nederland. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 15 (4), 296-318.

Janssen, J. (1998). The Netherlands as an experimental garden of religiosity. Social Compass, 45 (1), 101-113.

Janssen, J. (1998). Stenen voor brood. Een kritische analyse van Jomanda’s ‘healing service’. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 66 (2).

Janssen, J., & Prins, M. (1998). Let’s reinvent the Gods; de religie van de Nederlandse jeugd in een Europese context. In J. Janssen, M. van Uden, & J. van der Ven (Eds.), Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur aangeboden aan Jan van der Lans (pp. 123-139). Nijmegen: KSGV.

Janssen, J. (1998). Han Fortmann. In Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit pp. 150-160). Nijmegen: Uitgeverij KU Nijmegen.

Prins, M., Lans, J. van der, & Janssen, J. (1998). The house of God: religie en extase. Psychologie en Maatschappij, 22 (3), 252-263.

Janssen, J., Prins, M., Baerveldt, C., & Lans, J. van der (1998). Structuur en varianten van het bidden. Een onderzoek bij Nederlandse jongeren. In M. van Uden, & j. Pieper (Eds.), Wat baat religie. Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie (pp. 67-96). Nijmegen: KSGV.

Janssen, J. (1999). Stenen voor brood. Kritische kanttekeningen bij Jomanda’s healing service. In J. Pieper, P. Post, & R. van Uden (Eds.), Pelgrimage in beweging pp. 57-73). Hilversum: Gooi & Sticht.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1999, reprint). A Content Analysis of the Praying Practices of Dutch Youth. In M. Hestenes (Ed.), A medley of practical theology (pp. 364-376). Pretoria: University of South Africa.

Janssen, J., & Prins, M. (1999). The abstract image of God: The case of the Dutch youth. In L. Tomasi (Ed.), The alternative sacreds in European youth (pp. 57-83). Aldershot: Ashgate.

*Janssen, J., Dechesne, M., & Knippenberg, A. van (1999). The Psychological Importance of Youth Culture. A Terror Management Approach. Youth & Society, 152-167.

Janssen, J. (2000). Magical healing in modern times. The case of a Dutch medium. Archiv für Religionspsychologie, 38, 71-80.

Alma, H. A., & Janssen, J. A. P. J. (2000). Jeugd en zingeving: een open vraag. In H. A. Alma (Ed.), Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs (pp. 9-26). Nijmegen: KSGV.

*Dechesne, M., Janssen, J. A. P. J., & Knippenberg, A. F. M. van (2000). Derogation and distancing as terror management strategies: The moderating role of need for closure and permeability of group boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 923-932.

Janssen, J. A. P. J. (2000). De uitstelgeneratie. In P. van Daal (Ed.), De uitstelgeneratie: Jongeren in ‘Neverland’ (pp. 26-52). Tilburg: PON.

Janssen, J. A. P. J. (2000). Individualiteit en engagement: religies en relaties in de hedendaagse cultuur. In H. J. Evers, & J. G. Stappers (Eds.), Het informatieparadijs. Verslag van een symposium gehouden op 20 november 1999 bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Katholiek Instituut voor Massamedia (pp. 64-103). Nijmegen: Valkhofpers.

Janssen, J. A. P. J. (2000). Stille omgang: een zoeken naar samenleving. In E. M. d’ Hondt (Ed.), Zinloos geweld herdacht (pp. 65-81). Nijmegen: Thomas More Academie.

Janssen, J. A. P. J. (2000). Stones for bread. A critical analysis of the healing practice of a Dutch medium. Archiv für Religionspsychologie: Organ der Gesellschaft für Religionspsychologie, 23, 71-80.

Janssen, J. A. P. J., & Prins, M. H. (2000). Let’s reinvent the Gods; de religie van de Nederlandse jeugd in een Europese context. J* : tijdschrift over jongeren, 1 (4), 4-15.

*Janssen, J. A. P. J., & Prins, M. H. (2000). The abstract image of God: The case of the Dutch youth. Archives de Sciences Sociales des Religions, 45 (109), 31-48.

Janssen, J. A. P. J., Prins, M. H., Lans, J. M. van der, & Baerveldt, J. C. (2000). The structure and variety of prayer. An empirical study of Dutch youth. Journal of Empirical Theology, 13 (2), 29-54.

Krooshof, T. D., Prins, M. H., & Janssen, J. A. P. J. (2000). Youth subcultures in the Netherlands and their changing function for social identity. In F. Casa, & C. Saurina (Eds.), Proceedings of the Third conference of the International Society for Quality of Life Studies (pp. 407-418). Girona: Universitat de Girona.

Wisman, A., Koole, S. L., Knippenberg, A. F. M. van, & Janssen, J. A. P. J. (2000). Doodsangst en de behoefte aan verbondenheid: De invloed van existentiële dreiging op het streven naar interpersoonlijke nabijheid. In A. C. Martijn, C. G. Rutte, D. A. Stapel, & E. van Dijk (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie. Deel 14 (pp. 41-52). Delft: Eburon.

Janssen, J, & Hutsebaut, D. (2001). La structure et les variétés de prière. Une étude empirique parmi des jeunes Néerlandais et Flamands. In V. Saroglou & D. Hutsebaut (Eds.), Religion et développement humain: Questions psychologiques (pp. 223-241). Paris: L’Harmattan (coll. Religion et sciences humaines).

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den. (2001). A content analysis of the praying practices of Dutch youth. In L. J. Francis & J. Astley (Eds.) Psychological perspectives on prayer: a reader (pp. 83-91). Herefordshire: Gracewing.

Janssen, J. (2001). Geloof en engagement van de Meanderthaler. Religies en relaties in de hedendaagse cultuur. Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 57 (3), 233-246.

Janssen, J. Lans, J. van der, & Dechesne, M. (2001). Fundamentalism. The possibilities and limitations of a social-psychological approach. In J.-W. van Henten & A. Houtepen (Eds.), Religious identity and the invention of tradition (pp. 292-302). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Linden, S. van der, & Janssen, J. (2001). Wees niet bang de heiligen van de toekomst te worden. De paus en de jongeren. Speling, 53 (2), 78-82.

Prins, M., & Janssen, J. (2001). Flex & druk & rock & lol. Speling. Tijdschrift voor bezinning, 53 (4), 25-30.

Janssen, J. (2001) The religiosity of today’s youth in the sociocultural context of Western Europe. In The mission to educate: testifying to a hidden treasure. Acts of the European congress, Brussel: CEEC, 17-25.

Janssen, J. (2001) Geloof en engagement van de Meanderthaler. Religies en relaties in de hedendaagse cultuur. Narthex.Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie. 1 (3), 6-17.

Janssen, J. A. P. J. (2001). Hunkering naar eenheid. Het individualisme als christelijk erfgoed. In Reacties op nieuwe religiositeit II. Kwesties rond kerk en cultuur (pp. 41-50). ‘s-Hertogenbosch: Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.

Janssen, J. A. P. J. (2001). Religie: privébezit of sociaal kapitaal? Kerk en staat in cultuurpsychologisch perspectief. De Bazuin: weekblad voor katholieken en zoekenden naar de waarheid, 84 (25), 22-34.

Janssen, J.A.P.J. (2001). The Netherlands as an experimental garden of religiosity. Theology, Culture, Education, The journal of the St. Andrews biblical theological college, 6:3, 384-398. (Russisch)

Janssen, J. A. P. J. (2002). Aan de onbekende God: Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur (oratie KUN). Amsterdam: SUN.

Ten geleide boek H.Kempen

*Dechesne, M., Pyszczynski, T., Arndt, J., Ransom, S., Sheldon, K. M., Knippenberg, A. F. M. van, & Janssen, J. A. P. J. (2003). Literal and symbolic immortality: The effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology, 84 (4), 722-736.

Janssen, J. A. P. J. (2003). De jeugd, de religie en de toekomst. Een complexe verhouding. Praktische Theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 30 (1), 3-23.

Janssen, J. A. P. J. (2003). De Nijmeegse godsdienstpsychologie tussen verleden en toekomst. In R. N. Eisinga, P. L. H. Scheepers, J. A. M. Vennix, & F. P. J. Wester (Eds.), Werken met netwerken. Theoretische overzichten en empirische inzichten (pp. 11-23). Nijmegen: Nijmegen University Press.

Janssen, J. A. P. J. (2003). Deus Dativus: God als meewerkend voorwerp. Bouwstenen voor een psychologie van het gebed. Praktische Theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 30 (4), 405-419.

Janssen, J. A. P. J. (2003). Nederland als religieuze proeftuin. In H. Geerts, & H. E. Meyer-Wilmes (Eds.), Als man en vrouw. Spiritualiteit van de veranderende man vrouw verhoudingen (pp. 13-35). Nijmegen: Valkhof.

Janssen, J. A. P. J. (2003). Re-engaging the adolescent religion imagination. In N. Prendergast, & L. Monahan (Eds.), Re-imaging the catholic school (pp. 61-74). Dublin: Veritas.

Janssen, J. A. P. J. (2003). Religies en relaties. Individualisering en engagement; religies en relaties in de hedendaagse cultuur. In B. Goeschalk, H. Groen, & B. Rutgers van der Loeff (Eds.), Heel de mens. Op zoek naar balans. Verslag van de conferenties van het christelijk sociaal congres 30, 31 augustus 2002 te Doorn. Amsterdam: HaGé-Uitgeverij.

*Janssen, J. A. P. J., & Bänziger, S. G. M. (2003). Praying as a universalising variable. Archiv für Religionspsychologie: Organ der Gesellschaft für Religionspsychologie, 25, 100-112.

*Prins, M. H., Janssen, J. A. P. J., Uden, M. H. F. van, & Halen, C. P. M. van (2003). Cultural diversity in a catholic university. International Journal of Education and Religion, 4 (2), 168-185.

Scheepers, P. L. H., & Janssen, J. A. P. J. (2003). Informal aspects of social capital: Developments in the Netherlands 1970-1998. The Netherlands’ Journal of Social Sciences: A publication of the Netherlands’ Sociological and Anthropological Society, 39 (2), 87-106.

*Halen, C. P. M. van, & Janssen, J. A. P. J. (2004). The Usage of Space in Dialogical Self-Construction: From Dante to Cyberspace. Identity, 4, 389-405.

Janssen, J. A. P. J. (2004). De jeugd, de toekomst en de religie, van platteland tot stadsrand. In C. J. A. Sterkens, & J. van der Meer (Eds.), Kerk aan de stadsrand (pp. 147-167). Budel: DAMON.

Bänziger, S. G. M., Janssen, J. A. P. J., & Uden, M. H. F. van (2005). Bidden en coping: Waarom bidden niet verdwijnt. Gedrag & Gezondheid: tijdschrift voor psychologie en gezondheid, 33 (3), 154-168.

Halen, C. P. M. van, Janssen, J. A. P. J., Cortini, M., & Manuti, A. (2005). L’uso dello spazio nella costruzione del sé dialogico: Da Dante al Cyberspazio. In M. B. Ligorio, & H. J. M. Hermans (Eds.), Lo specchio il labirinto: Identitá dialogiche nell’era digitale (pp. 113-134). Gardolo (It): Erickson.

Janssen, J. A. P. J. (2006). Liefde tot de waarheid. Over hoop en wetenschap. Honderd jaar Radboudstichting. Vught: Wetenschappelijk Onderwijsfonds Radboudstichting. Voor een versie met dia’s, kijk hier.

Janssen, J. A. P. J. (2006). Ten geleide. In J. M. van der Lans (Ed.), Religie ervaren. Godsdienstpsychologische opstellen van (pp. 7-16). Tilburg: KSGV.

Janssen, J. A. P. J., & Bänziger, S. (2006). Hoop doet leven. Brein en beleving in een religieuze context. In J. A. P. J. Janssen, & J. P. van Vugt (Eds.), Brein en bewustzijn: gedachtesprongen tussen hersenen en mensbeeld (pp. 37-65). Budel: DAMON.

Janssen, J., Kregting, J., & Bernts, T. (2007). Opvattingen over het maatschappelijke belang van religie. Religie en Samenleving, 1, 42-59.

Hermans, C. A. M., Janssen, J. A. P. J., Gommers, L., & Houwer, I. (2007). Towards a liturgical theory of the incarnated mind. A non-reductive naturalist view. In H. Schilderman (Ed.), Discourse in ritual studies (pp. 81-110). Leiden/Boston: Brill.

*Reitsma, J., Scheepers, P. L. H., & Janssen, J. A. P. J. (2007).Convergent and discriminant validity of religiosity measures among church members and non-members. Personality and Individual Differences, 42 (7), 1415-1426.

Janssen, Jacques & Hein van Schie (2007) Cognition and Culture: een onderzoeksprogramma. Intern rapport, sectie Sociale en Cultuur Psychologie, RU Nijmegen.

Janssen, J. A. P. J. (2008). De psychologie van de religieuze ervaring. Een voorlopige analyse van 109 interviews. Streven, 75 (3), 217-229.

Janssen, J.A.P.J. (2008) De empirie van de beproefde ervaring: in memoriam Willem Berger 1919-2007. Religie & Samenleving, 3 (1), 48-52.

Baenziger, S. Van Uden R. Janssen J. (2008) Praying and coping

*Bänziger, S. G. M., Janssen, J. A. P. J., & Scheepers, P. L. H. (2008). Praying in a secularized society: an empirical study of praying practices and varieties. The international Journal for the Psychology of Religion, 18, 256-265.

Vakpublicaties

Hagendoorn, A., & Janssen, J. (1982). Rechtsextreme opvattingen middelbare scholieren. NRC Handelsblad, 17 december.

Janssen, J. (1987). Jeugdcultuur, mode of must? In J. Breunese (Ed.), Opvoeden in waarden en normen (pp. 52-63). Driebergen: Interkerkelijke gezinsweekcommissie.

Janssen, J. (1988). ‘Jongelui, je ziet maar’: Joop den Uyl en de jeugd. Jeugd en samenleving, 18 (2), 76-77.

Janssen, J. (1989). Jeugdonderzoek in de publiciteit. Beschouwingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport Jeugd ‘89, bureau inter/View. Tijdschrift voor Jeugdonderzoek, 3 (2), 5-10.

Janssen, J. (1990). Jeugd en kultuur: een actuele geschiedenis. Verbum, tijdschrift voor jongerenkatechese, 57 (6), 106-112.

Janssen, J. (1991). Jeugdcultuur in een museum. In Tentoonstelling ‘van de straat’. Rijswijk: Directie Jeugdbeleid.

Janssen, J. (1991). Nederlands jeugdbeleid in ‘Multi ethnic Europe’. In De vlucht van het jeugdbeleid (pp. 40-41). Rijswijk: Directie jeugdbeleid.

Janssen, J. (1992). H.J. Eysenck en de wetenschappelijke psychologie. NRC Handelsblad, 14 februari.

Janssen, J. (1992). Op zoek naar de jeugd. Jeugdcultuur en bibliotheek. Bibliotheek en samenleving, 20 (9), 302-306.

Janssen, J. (1993). Opgroeien in onzekerheid. Het Nieuwsblad, 23 januari.

Janssen, J. (1993). De ‘buiten-les-activiteiten’ horen in de school. In 25 jaar moderamen. Buitenlesactiviteiten uit de tijd? Nijmegen: Canisius College Mater Dei.

Janssen, J. (1993). Heilige kastanjebomen en barsten in het gals. Civiele religie in Nederland en het verband tussen ontzuiling en verloedering. De Bazuin, opinieblad voor kerk en samenleving, 76 (14), 14-16.

Janssen, J., & Hart, J. de (1993). De toekomst van de religie. De Volkskrant, 10 april.

Janssen, J. (1995). Verschijningen komen niet uit de lucht vallen. De bloedende Madonna van Brunssum. Algemeen Dagblad, 7 juli.

Janssen, J. (1995). De wondere werkelijkheid. Psychologie, 14, 22-23.

Janssen, J. (1996). De toekomst van de traditie. Illuster, periodiek voor alumni van de Universiteit Utrecht, 4 maart.

Janssen, J. (1997). De omgang met het gebanaliseerde kwaad. Trouw, 7 januari.

Janssen, J. (1997). De terugkeer van God in de psychologie. Psychologie, 16, 10-16.

Janssen, J. (1998). De terugkeer van God in de psychologie. Psyche en geloof, congresbundel Vereniging van Gereformeerde Studenten Rotterdam, Rotterdam.

Janssen, J. A. P. J. (2002). Persoonlijkheden. Groniek, 36 (158/159), 213-220.
Tonnaer, J. N. C., & Janssen, J. A. P. J. (2003). Luisteren naar de stilte. Ervaringen van jongeren in Taizé (research report)..

Peddemors, A. H., Bänziger, S. G. M., & Janssen, J. A. P. J. (2005). Een leven lang geloven. De geloofsbeleving van de leden van de Mariënburgvereniging in kaart gebracht. Rotterdam: Ende.

Boekbesprekingen

Boekraad, H., Kockelkoren, M., Kusters, F., & Struyker Boudier, H. (Eds.). ‘Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over Pé Hawinkels’. Jeugd en samenleving, 9 (9), 1979, 804-807.

Goddijn, W., Smets, H., & Tillo, G. van. ‘Opnieuw: God in Nederland’. Jeugd en samenleving, 9 (11), 1979, 972-973. (Reaktie op deze bespreking)

Boer, J. de ‘Gevoelige kwesties omtrent seksuele kontakten van jongeren’. Jeugd en samenleving, 9 (12), 1979, 1020-1027. (met P. Voestermans)

Goddijn, W. e.a. ‘Godsdienst R.K. Herleeft het antipapisme?’ Jeugd en samenleving, 10 (12), 1980, 1020-1027.

Salemink, Th. ‘Krisis en Konfessie. Ideologie in katholiek Nederland 1917-1933’. Praktische theologie, Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 8 (1), 1981, 47-54.

Bucher, W., & Pohl, K. ‘Schock und Schöpfung. Jugendästhetik im 20. Jahrhundert’. Jeugd en samenleving, 17 (5), 1987, 336-337.

Logghe, K. ‘Tussen hamer en staf. Voorchristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa’. Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse Cultuurwetenschap, 20 (2), 1994, 192-193.

‘Honderd jaar katholieke studentenverenigingen’.

Koster, Y. de, & Woud, M. van ‘t (Eds.). Quid est Veritas? (1988). Utrecht, Stichting Veritas honderd.

Rooij, S. de, Waardt, B. de, Fiselier, S., & Grem, R. (1993). Oh Augustinus. De eerste honderd jaar van een Leidse studentenvereniging. Leiden: Stichting eeuwfeest Augustinus. Steens, O. Rooms en studentikoos. Vriendschap, geloof en wetenschap in de studentenvereniging ‘Sanctus Thomas Aquinas’ te Amsterdam 1896-1980. Amsterdam: Stadsuitgeverij. Jeugd en samenleving, 25 (3), 1995, 159-161.

Righart, H. ‘De eindeloze jaren zestig’. De nieuwste tijd, contactblad van de vereniging voor de geschiedenis van de twintigste eeuw, 4, december 1995, 46-50.

Interne rapporten

Janssen, J., & Voestermans, P. (1975). A critical appraisal of the use of pattern analysis in field theoretical research. KU Nijmegen.

Janssen, J. (1976). Problemen van veldtheoretisch onderzoek. KU Nijmegen.

Westerhof, G., & Janssen, J. (1987). Verslag van een onderzoek naar het gebruik van en de behoefte aan studentenvoorzieningen onder HBO-studenten te Nijmegen. KU Nijmegen.

Prins, M., & Janssen, J. (1987). Evaluatie Jongeren Informatie Gids. Nijmegen.

Janssen, J. (1990). De Tekst tabel, naar een integratie van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen. Inleiding, handleiding en computer­programma (220 pp.). Nijmegen, sectie cultuur- en godsdienstpsychologie.

Janssen, J. (Ed.) (1991) Émile Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Samenvatting (192 pp.). Nijmegen, sectie cultuur- en godsdienstpsychologie.

Janssen, J. (1997). Cursusboek cultuurpsychologie 1996-1997; 1997-1998; 1998-1999. Subfaculteit Psychologie, Nijmegen.

Voordrachten

Sinds de aanstelling als wetenschappelijk medewerker heb ik ongeveer 100 voordrachten gegeven, aan alle Nederlandse en diverse buitenlandse universiteiten (Antwerpen, Gent, Frankfurt, Oxford, Londen, Lund, Mannheim, Leuven, Ascona, Toulouse, Barcelona, Trente, Aarhus), (semi-)universitaire instellingen (Studium Generale, KSC, Thomas More, HOVO), meerdere hogescholen en voor diverse maatschappelijke organisaties en instellingen (Radboudstichting, Adelbertvereniging, Lerarenvereniging St. Bonaventura, Unie voor Christelijk Onderwijs, middelbare scholen, KSGV, European Youth Foundation Straatsburg, European Committee for Catholic Education, Marino Institute of Education (Dublin), Benedictijnen Nederland, andere orden en congregaties, KIM, Allerheiligenberaad, KRKS, Katholieke schoolraad, Katholieke Sportraad, diverse middelbare scholen, studentenverenigingen, studentenpastores, parochies, etcetera).

Kranten, radio, tv

Naar aanleiding van het boek Rechtsomkeer zijn, samen met A. Hagendoorn, bijdragen geleverd aan tientallen binnenlandse en buitenlandse kranten/tijdschrift-artikelen, radio en tv-programma’s. Hier wordt volstaan met een vermelding van een uitvoerig artikel in The New York Times, 17 april, 1983: ‘Europe\’s Joblessness Begets Generation of Despair’ en een één-uurlange live-uitzending van Koos Postema in 1983 (NOS).

Voorts heb ik sinds 1978 tientallen publicitaire bijdragen geleverd met betrekking tot studentenbewegingen en jeugdculturen, recentelijk vooral naar aanleiding van het boek over jeugdcultuur en de thema’s jeugd en religie, en religie en magie (New Age). In de komende tijd verschuift het accent steeds meer naar religie (advisering KRO, IKON, KASKI, Bazuin; bijdrage programma’s NCRV, VPRO en KRO).

Dings, M en Kunkeler, J. (1982). Jeugd ’82 en de lokroep van Janmaat. De tijd, 5 November.

Hageman, E. (1985) Wetenschappelijk racisme springlevend. Tilburgs hogeschoolblad, 12 Mei.

Geloofwaardigheid. Erasmusplein, 4. 1997.

van Schoonhoven, G. (1997) Wetenschappelijk racisme springlevend. Elsevier, 15 Februari.

Mutsaers, L. Een gulp met fraaie boeketten, schone linten en snoezige kwastjes. Volkskrant, 31 December.

Heij, J. Kerk biedt weinig houvast meer. Jongeren geloven in (ge)bed. Malmberg onderwijsbladen.

Geloven in je eigen god. Top santé.

Dertig jaar jeans in Nederland. Libelle 43.

van Schoonhoven, G. (2001) Niet kinderachtig, de jeugd van 2001. Elsevier 16 Juni.

Bremer, L. en van Schoonhoven, G. (2005) Bekeerlingen. Elsevier, 27 Augustus.

 

Recensies

Nauta, R. Katastrophenreligion und Kritik des Glaubens: Eine theologische und religionstheoretische Kontroverse um die Kraft des Wortes.

Powered by WordPress with a theme based on Borja Fernandez' Pool theme. Design by Twan Goosen.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^