Lezingen Psychologie

Voordrachten, kranten, radio, tv

Sinds de aanstelling als wetenschappelijk medewerker heb ik ongeveer 100 voordrachten gegeven, aan alle Nederlandse en diverse buitenlandse universiteiten (Antwerpen, Gent, Frankfurt, Oxford, Londen, Lund, Mannheim, Leuven, Ascona, Toulouse, Barcelona, Trente, Aarhus), (semi-)universitaire instellingen (Studium Generale, KSC, Thomas More, HOVO), meerdere hogescholen en voor diverse maatschappelijke organisaties en instellingen (Radboudstichting, Adelbertvereniging, Lerarenvereniging St. Bonaventura, Unie voor Christelijk Onderwijs, middelbare scholen, KSGV, European Youth Foundation Straatsburg, European Committee for Catholic Education, Marino Institute of Education (Dublin), Benedictijnen Nederland, andere orden en congregaties, KIM, Allerheiligenberaad, KRKS, Katholieke schoolraad, Katholieke Sportraad, diverse middelbare scholen, studentenverenigingen, studentenpastores, parochies, etcetera).

Naar aanleiding van het boek Rechtsomkeer zijn, samen met A. Hagendoorn, bijdragen geleverd aan tientallen binnenlandse en buitenlandse kranten/tijdschrift-artikelen, radio en tv-programma’s. Hier wordt volstaan met een vermelding van een uitvoerig artikel in The New York Times, 17 april, 1983: ‘Europe’s Joblessness Begets Generation of Despair’ en een één-uurlange live-uitzending van Koos Postema in 1983 (NOS).

Voorts heb ik sinds 1978 tientallen publicitaire bijdragen geleverd met betrekking tot studentenbewegingen en jeugdculturen, recentelijk vooral naar aanleiding van het boek over jeugdcultuur en de thema’s jeugd en religie, en religie en magie (New Age). In de komende tijd verschuift het accent steeds meer naar religie (advisering KRO, IKON, KASKI, Bazuin; bijdrage programma’s NCRV, VPRO en KRO).

2007

Religie Nu. (Amsterdam) Slides

Maart 2006

Individualisering en engagement. Religies en relaties in de hedendaagse cultuur. (Roermond) Slides

Powered by WordPress with a theme based on Borja Fernandez' Pool theme. Design by Twan Goosen.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^